OSZCZĘDZAMY W SKO !

OSZCZĘDZAMY W SKO!Z początkiem kalendarzowego roku w Zespole Szkół w Gaju Małym zapoczątkowała swoją działalność Szkolna Kasa Oszczędności. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej oraz klas IV-VI, którzy przystąpili do SKO, odebrali książeczki oszczędnościowe z początkowym wkładem ufundowanym przez PKO BP. Szkoła, podejmując współpracę z bankiem, ma szansę uczestniczyć w konkursach, w których przewidziane są atrakcyjne nagrody dla uczniów. Będziemy mieć również okazję brać udział w wycieczkach oraz wielu ciekawych przedsięwzięciach współorganizowanych i współfinansowanych przez szamotulski oddział PKO BP. Opiekunkami SKO są p. Natalia Dziewiszewska oraz p. Katarzyna Ratajczak-Kruszona. Serdecznie zachęcamy uczniów do zapisywania się do SKO, a wszystkich członków do systematycznego oszczędzania i czynnego udziału w planowanych konkursach oraz imprezach.